การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

ดร.สามารถ · April 19, 2020

เกี่ยวกับหลักสูตร

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร และการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช่ในการทำเกษตรสมัยใหม่

อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร

ดร.ศุภโชค สอนศิลปพงษ์
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About Instructor

+81 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Topic
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!