ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน

Triwut Wasanam · August 31, 2021

เกี่ยวกับวิชา

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายบริบท ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการป้องกัน จะช่วยให้เรารู้เท่าทันโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข็มแข็งในการป้องกันยาเสพติดต่อไป โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

  1. ความหมายของยาเสพติด
  2. ประเภทของยาเสพติด
  3. สาเหตุของการติดยาเสพติด
  4. อาการของผู้ติดยาเสพติด
  5. โทษของการติดยาเสพติด
  6. การช่วยเหลือและป้องกันปัญหายาเสพติด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้จัดทำ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

สอบถาม โทร.043-009-700 ต่อ 45553 อีเมล triwwa@kku.ac.th

About Instructor

+136 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons
  • 3 Topics
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
6 Ratings
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Nopporn
Posted 2 months ago
good

good

×
Preview Image
Theeranon
Posted 9 months ago
The crucial points of substance addiction.

Good and useful information.

×
Preview Image
ปัณณวิชญ์
Posted 10 months ago
ดีมากๆครับ

สื่อการเรียนการสอนดีมากๆ

×
Preview Image
นางสาวอรอุมา
Posted 10 months ago
Good

That sounds good

×
Preview Image
ธัญสินี
Posted 12 months ago
Punishment of druds

expecting to gain knowledge

×
Preview Image
อนุชัย
Posted 1 year ago
Very good

Very good

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!