การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data)

ความสำคัญ รูปแบบ องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิจัย

Graduate School, KKU · May 3, 2021

วัตถุประสงค์

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และองค์ประกอบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
  2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ในการวิจัย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  3. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ และความเหมาะสมของการวิเคราะห์

เนื้อหา ความสำคัญ รูปแบบ องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิจัย

วิทยากร ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+103 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 6 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
รฐา
Posted 1 week ago
วิทยากรเยี่ยม

วิทยากรบรรยาดีมากค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!