วิชา “การจัดการความเครียดในนักศึกษาแพทย์” 

รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์  ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (An efficacy of online CBT-based psychoeducation for stress management in the Fifth year medical students of the Faculty of Medicine,  Khon Kaen University during the COVID-19 pandemic) 

จุดประสงค์รายวิชานี้

เพื่อพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์ ในนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  โดยศึกษานำร่องในอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมในเบื้องต้น เพื่อนำโปรแกรมไปใช้ในทางคลินิกต่อไป

รายละเอียดโครงร่างวิชา

Session 1 : Understanding stress

Session 2 : Changing the way you relate to your work by CBT based concept

Session 3 : Interventions for stress management 

Session 4 : Developing a self-help plan 

About Instructor

+16 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 4 Lessons
  • 11 Topics

Ratings and Reviews

4.3
Avg. Rating
4 Ratings
5
2
4
1
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
SEY YES. CHANNEL
Posted 2 years ago
ดีมาก

ดีครับ

×
Preview Image
santipong senapeng
Posted 2 years ago
รู้จักความเครียด

ทำให้ รู้จักความเครียด

×
Preview Image
thepnarin thepnarin
Posted 2 years ago
good

good

×
Preview Image
ทองย้อย พานเพ็ง
Posted 2 years ago
เยี่ยม

เยี่ยม

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!