วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress)

การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

Graduate School, KKU · August 19, 2021
วัตถุประสงค์

 สามารถรับทราบเทคนิคและแนวทางการแก้ไขและการจัดการกับความเครียด

เนื้อหา

การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

วิทยากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล วีระศิริ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. บุคคลทั่วไป

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+100 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 2 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.0
Avg. Rating
2 Ratings
5
1
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Thanakorn
Posted 1 month ago
.

.

×
Preview Image
ทศยันต์
Posted 2 months ago
การจัดการความเครียด

รู้เท่าทัน ทราบวิธีรับมือกับความเครียดได้ดี

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!