Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

เกี่ยวกับรายวิชา

เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคภัยที่เกิดจากเชื้อ coronavirus หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา หรือแม้แต่การทำงาน ที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 episode  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง

ผู้จัดทำ

Digital Content Director: รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
ผู้ผลิต: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

Ep 1 การเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning)
ผู้บรรยาย : รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ศ. ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร อ.ภานุพงษ์ ไชยนาพันธ์
น.ส. พลอยลดา มาตยาคุณ นายภูริ ศรีไพร อ. ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย น.ส.กมลพร อรรคฮาต น.ส.ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

Ep 2 การสื่อสารดิจิทัล (Communication)
ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กลฤทัย โกวรรธนะกูล อ.บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ผศ.ชัชวาล ศรีทอง อ.เบญจพร เหล่าวงษี

Ep 3 การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Critical thinking)
ผู้บรรยาย ศ. ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผศ. ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น นางสาวกุลณสร อ้วนไตร อ.ดร.วรัญญา วรรณศรี นางสาวจีรภา สิมะจารึก

Ep 4 การสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล (Creativity)
ผู้บรรยาย ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร นางสาวกมลพร อรรคฮาต อ.กิตติยา สุทธิประภา

Ep 5 การทำงานร่วมกัน (Collaboration)
ผู้บรรยาย ผศ. ดร.อำพล วงศ์ษา นางสาวณิชาพัฒน์ มั่นคง อ. ดร.วรัญญา วรรณศรี อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

Course Content

Expand All
+357 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 19 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.8
Avg. Rating
73 Ratings
5
63
4
8
3
2
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Apitchaya Trongjai
Posted 2 months ago
so cool

so cool

×
Preview Image
Sutthida
Posted 2 months ago
เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

เป็นคอร์สที่อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย กระชับ และไม่น่าเบื่อดีค่ะ

×
Preview Image
Putthida
Posted 2 months ago
-

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ แบบนี้ค่ะ ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมาก จะนำไปปรับใช้ค่ะ

×
Preview Image
Worada Janthawong
Posted 2 months ago
-

อธิบายดีมากค่ะ เข้าถึงง่าย

×
Preview Image
Sasiporn
Posted 2 months ago
-

วีดีโอมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ความยาวของวีดีโอมีระยะเวลาที่พอดีเหมาะสมไม่ทำให้วีดีโอยืดเยื้อจนไม่น่าสนใจ เนื้อหาภายในวีดีโอเป็นเนื้อหาที่ดีเหมาะกับทุกคนค่ะ

×
Preview Image
Pronpan
Posted 2 months ago
-

มีการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม และสามรถนำมาปรับใช้ในการเรียนได้

×
Preview Image
Wannachalin S.
Posted 2 months ago
วิดีโอดีมากๆ ค่ะ เข้าใจง่ายมาก

เนื้อหาในวิดีโอดีมากค่ะ แล้วยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

×
Preview Image
Anchaleephon Namtonthong
Posted 2 months ago
ได้ความรู้ใหม่ๆและมีประโยชน์มากค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีค่ะ

×
Preview Image
Nonthiya
Posted 2 months ago
คอร์สดี ๆ ที่มีประโยชน์

คอร์สเรียนนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกคนที่อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมอบเทคนิคในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นคอร์สที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

×
Preview Image
Parinyachat
Posted 2 months ago
เป็นคอร์สที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ

สนับสนุนให้มีการทำต่อไป เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมที่ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุค New normal มากค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!