การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam

เนื้อหาของวิชาเป็นเนื้อหาประกอบการอบรม การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564

 
 
 

โดยเนื้อหาของวิชา การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam ประกอบด้วย

1.ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ  
2.องค์ประกอบของข้อสอบ  
3.รูปแบบข้อสอบ  
4.การตรวจสอบหลักฐานความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ และคุณภาพข้อสอบ
บรรยายโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.รูปแบบข้อสอบในระบบ KKU Exam และการ Report ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
บรรยายโดย  นางสาวนาราภัทร  คำสวาท
ผู้ดูแลระบบ KKU Exam  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

บันทึกการอบรมออนไลน์ รอบที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
บันทึกการอบรมออนไลน์ รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2564

+190 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 8 Lessons
  • 1 Topic

Ratings and Reviews

4.7
Avg. Rating
3 Ratings
5
2
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Amornrat Prajaksood
Posted 1 year ago
สิ่งที่ชอบ

เนื้อหาครอบคลุมที่สงสัย ผู้บรรยายได้ดีมาก รูปแบบกิจกรรมดีมาก

×
Preview Image
Worawan Chumpia
Posted 1 year ago
วิเคราะห์ข้อสอบ

เข้าใจหลักการและแปลผลการวิเคราห์ได้

×
Preview Image
Kriangsak Ngamsaengsirisup
Posted 1 year ago
รูปแบบน่าสนใจ

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบสื่ออบรมน่าสนใจ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!