การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

ดร.สามารถ · April 18, 2020

เกี่ยวกับหลักสูตร

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ 

อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About Instructor

+82 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Topic
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
0
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Teerada Nuamchit
Posted 1 year ago
ดีค่ะ

ดีค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!