การผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น ทําให้สื่อการสอนออนไลน์ของอาจารย์ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับสื่อได้นานมากขึ้น นักศึกษา สามารถเรียนผ่านคลิปวิดีโอได้ด้วยตนเอง เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย และเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
 
Kamolporn Akkahat · August 11, 2021

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น ทําให้สื่อการสอนออนไลน์ของอาจารย์ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับสื่อได้นานมากขึ้น นักศึกษา สามารถเรียนผ่านคลิปวิดีโอได้ด้วยตนเอง เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย และเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)

เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 9 Episode ระยะเวลาเรียนรู้ จำนวน 4 ชั่วโมง

ผู้จัดทำ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

EP 1 วิดีโอการสอนคืออะไร

EP 2 การจัดทำ Script วิดีโอการสอน

EP 3 การเตรียมอุปกรณ์ และ Studio สำหรับการถ่ายทำ

EP 4 แนะนำซอฟต์แวร์ สำหรับการบันทึกและตัดต่อ

EP 5 การจัดแสงจัดไฟ สำหรับการบันทึกวิดีโอการสอน

EP 6 การถ่ายทำและมุมกล้อง สำหรับวิดีโอการสอน

EP 7 การบันทึกการสอนจากคอมพิวเตอร์ด้วย OBS Studio

EP 8 การตัดต่อวิดีโอการสอนด้วย Premeire Pro

EP 9 การเผยแพร่สื่อการสอน และ กฎหมายลิขสิทธิ์

Course Content

Expand All

About Instructor

+337 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 9 Lessons
  • 11 Topics
  • 10 Quizzes
  • Course Certificate