GSKKU-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม M-Plus หลักการใช้และการแปรผล

Graduate School, KKU · June 29, 2022

วัตถุประสงค์

           1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อการวิจัย

           2. สามารถใช้โปรแกรม  M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาและแนวปฏิบัติ

          เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่านและแปลผลข้อมูล

วิทยากร                   ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม               บรรยาย

Course Content

Expand All

About Instructor

+49 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
  • 7 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.5
Avg. Rating
2 Ratings
5
1
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Vissanu
Posted 1 month ago
Awesome!!

Awesome, practical and useful!! Million thanks krub!!

×
Preview Image
Prasong Tochot
Posted 2 months ago
คอร์สอบรมที่น่าสนใจ

โดยธรรมชาติของเนื้อหาการอบรมเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การนำคอร์สมาจัดเป็นโปรแกรมบรรยายอาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่เคยใช้โปรแกรม MPlus เข้าใจได้อยาก แต่วิทยากรก็มีเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจได้ดีพอสมควร(ตามข้อจำกัด) หัวข้อบรรยายลำดับเนื้อหาได้ดี วิทยากรบรรยายดีมาก และหากผู้จัดมีคู่มือให้ดาวน์โหลดมาฝึกวิเคราะห์ตามที่วิทยากรบรรยายก็จะทำให้การอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!