เนื้อหาการบรรยายจากการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ NCBMI-2021 ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference: Zoom Meeting

Course Content

EP1: อนาคต-ปัจจุบัน-อดีต ธุรกิจไทย – จีน

วิทยากร: ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการกำกับนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

EP2: จีน-อเมริกา เทรนด์ธุรกิจการค้าโลก

วิทยากร: ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EP3: โอกาสอีสานกับอนาคตจีนใน GMS

วิทยากร: คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีน, ประธานมูลนิธิอมตะ

โดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

+26707 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 3 Lessons

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
3 Ratings
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Boonlert
Posted 3 months ago
ขอบคุณครับ

ขอบคุณที่กรุณาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ครับ ขอบคุณครับ

×
Preview Image
PRAYAD
Posted 4 months ago
ความรู้

เป็นความรู้จากมุมมองของนักวิชาการ และนักธุรกิจที่ดีมากๆ

×
Preview Image
นางสาวปิยธิดา
Posted 8 months ago
Good

Good

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!