GSKKU-เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
 4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
 5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
 7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา
Graduate School, KKU · August 19, 2021

วัตถุประสงค์ เมื่อเรียนครบตามบทเรียนทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนสามารถ

 1. เพื่อให้ให้มีความรู้ความเช้าใจ ที่มา ลักษณะ และผลของการลอกเลียนวรรณกรรมในการเขียงเชิงวิจัย และเชิงวิชาการ
 2. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างในการเขียงเชิงวิจัย และเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และโดยปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม

เนื้อหา การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
 4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
 5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
 7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำงานเขียนของตนเองที่เป็นฉบับอิเลคทรอนิกส์ไฟล์มาทำการตรวจสอบและปรับปรุงในกิจกรรมการอบรมได้

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+337 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

 • 2 Lessons
 • 1 Quiz
 • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.9
Avg. Rating
9 Ratings
5
8
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ทศพร
Posted 3 months ago
เป็นประโยชน์มาก

รายวิชามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในทุกระดับ สามารถศึกษาด้วยตนเองโดยใช้เวลาศึกษาไม่นานมาก

×
Preview Image
Boom Chanapon
Posted 7 months ago
no

no

×
Preview Image
Sasipa Prateeppichai
Posted 8 months ago
หลักการในการเขียนบทความวิจัยที่ถูกต้อง

เป็นประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก

×
Preview Image
Pitchaya
Posted 8 months ago
เขียนวิจัยที่ดี

สอนเข้าใจมากค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

×
Preview Image
Prim
Posted 8 months ago
การสอนการเขียนอ้างอิงว่าควรทำแบบไหน อย่างไรให้ถูกหลักถูกวิธี เพื่อไปใช้ในการทำงานหรือการศึกษาต่อยอดความรุ้ในอนาคต

ดีมากเลยค่ะ

×
Preview Image
jirapong rattanakorn
Posted 8 months ago
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัย

ชอบ เพราะ จะได้เกิดการเขียนวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาข

×
Preview Image
Thipparat Chahwihan
Posted 8 months ago
การเขียนพบความให้ปลอดภัย

ชอบหลักสูตรนี้เพราะทำให้ทราบถึงหลักการเขียนที่ถูกต้องว่าหากนำข้อมูลของบุคคลอื่นมานั้นเราควรที่จะใส่อ้างอิงให้กับเขาด้วย มิใช่เอามาแต่ข้อมูลแต่ไม่ใส่ชื่อของผู้จัดทำ

×
Preview Image
Jiraphat Sangarun
Posted 8 months ago
การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัย

ชอบ เพราะจะได้รู้ถึงหลักเกณฑ์และความถุกต้องของการเขียนวิจัยที่ดี และปลอดภัย

×
Preview Image
PHUMIN HONGMA
Posted 1 year ago
ขอบพระคุณมากครับ

ได้แนวทางครับ..ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!