เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
 4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
 5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
 7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา
Graduate School, KKU · August 19, 2021

วัตถุประสงค์ เมื่อเรียนครบตามบทเรียนทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนสามารถ

 1. เพื่อให้ให้มีความรู้ความเช้าใจ ที่มา ลักษณะ และผลของการลอกเลียนวรรณกรรมในการเขียงเชิงวิจัย และเชิงวิชาการ
 2. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างในการเขียงเชิงวิจัย และเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และโดยปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม

เนื้อหา การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
 3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
 4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
 5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
 6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
 7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำงานเขียนของตนเองที่เป็นฉบับอิเลคทรอนิกส์ไฟล์มาทำการตรวจสอบและปรับปรุงในกิจกรรมการอบรมได้

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+74 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

 • 2 Lessons
 • 1 Quiz
 • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
PHUMIN HONGMA
Posted 2 months ago
ขอบพระคุณมากครับ

ได้แนวทางครับ..ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!