ประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ปี 2565 “Survival Tips in Anesthesia: ฝ่าวิกฤต…….พิชิตปัญหาทางวิสัญญี”

บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13  Anesthesia Conference @KKU 2021 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์ ทาง Zoom สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าทบทวนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป 
วัชราภรณ์ · January 19, 2022

บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13  Anesthesia Conference @KKU 2021 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์ ทาง Zoom Meeting

จุดประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าชมเนื่อหาการประชุมย้อนหลังได้
2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการทบทวนเนื้้อหาจาการประชุม

ชื้อแจงเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

  • ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางเว็บไชต์ผ่าน…
  • หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่….

About Instructor

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Quiz

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!