โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกอบด้วยกรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility 4 หัวข้อ ดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องคีบอ้อยโดยใช้แนวทางของลีนซิกส์ซิกม่า

กรณีที่ 2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะพร้าวฝอยสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มวิทสาหกิจชุมชนด้วยกระบวนการให้ความร้อยผ่านคลื่นไมรโครเวฟ

กรณีที่ 3 การวางแผนการจัดการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรณีที่ 4 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (iHOME) ผ่าน Smart phone

+17 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
2 Ratings
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Suthad Yodpeth
Posted 2 years ago
Talent Mobility 63

Very good for training Talent Mobility

×
Preview Image
ณรงค์ บุญเสนอ
Posted 2 years ago
all

very good

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!