การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

ดร.สามารถ · April 18, 2020

เกี่ยวกับหลักสูตร

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การแปรรูปอาหาร รูปแบบและประเภทของอาหารที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังแนะนำโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ

อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร

ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล
ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About Instructor

+85 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Topic
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

3.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ดร.สามารถ
Posted 2 years ago
Good

Good !!

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!