กำหนดผู้เรียนเข้า Group อัตโนมัติ

กำหนดผู้เรียนเข้า Group อัตโนมัติ