คำถาม – ดร.สมพันธ์ 1

ภาคประชาชนคือใครและมีที่มาตลอดจนพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างไร