การลงรหัสตัวแปร

อาจารย์สอนเข้าใจมากค่ะแต่อยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยงกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยค่ะ

Responses