การเขียนพบความให้ปลอดภัย

ชอบหลักสูตรนี้เพราะทำให้ทราบถึงหลักการเขียนที่ถูกต้องว่าหากนำข้อมูลของบุคคลอื่นมานั้นเราควรที่จะใส่อ้างอิงให้กับเขาด้วย มิใช่เอามาแต่ข้อมูลแต่ไม่ใส่ชื่อของผู้จัดทำ

Responses