การใช้งาน power BI ทำตามได้จริง

เนื้อหาเข้าใจง่าย แต่ถ้ามีพื้นฐาน excel จะยิ่งเข้าใจง่ายขึ้น ทำตามได้ทีละขั้นตอน
แต่เสียงบรรยาย VDO ค่อนข้างเบา ต้องใส่หูฟัง จึงจะชัดเจน

Responses