ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติม ทำให้จำได้ดีขึ้นค่ะ

Responses