ขอบคุณอาจารย์และทีมงานสำหรับหัวข้อนี้ค่ะ

ได้รับประโยชน์และสามารถทำให้เกิดมุมมองและความคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำวิจัย เน้นย้ำถึงสิ่งที่สำคัญค่ะ

Responses