เนื้อหาดีและมีประโยชน์ค่ะ

คลิปวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย มีแนวทางในการใช้สื่อเทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องและปลอดภัย เหมาะกับยุคดิจิตอลในปัจจุบันอย่างมากค่ะ ทั้งยังมีควิซหลังการรับชมที่เน้นย้ำถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้เราได้ตระหนักมากขึ้นอีกและเป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาที่ดีค่ะ

Responses