เนื้อหา

ผู้บรรยายให้ความรู้ เนื้อหาเข้าใจง่าย แต่จากเว็บไม่มีเสียงขึ้น จึงต้องไปฟังจากทางยูทูปแทน

Responses