เป็นบทเรียนที่ดี มีโยชน์มากค่ะ เนื้อหาก็น่าสนใจ

เป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเนื้อหาในบทเรียนก็มีความครอบคลุมหลายประเด็น คิดว่าความรู้ในบทเรียนนี้ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงแน่นอนค่ะ

Responses