เยาวชนไทย Go Cyber

เป็นคอร์สเรียนที่ดีมากๆครับ ซึ่งเป็นการแนะนำที่ดีมากสำหรับเยาวชนไทยปัจจุบันที่ต้องก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น ข้อควรระวังในการใช้งานออนไลน์ วิธีตั้งรหัสผ่าน การแนะนำมารยาททางดิจิทัล เป็นต้น คลิปเนื้อหาโดยรวมดูเข้าใจง่าย เป็นคลิปสั้นได้ใจความ และมีควิซให้ทำเพื่อทบทวนบทเรียน

Responses