ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆ แบบนี้ค่ะ ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมาก จะนำไปปรับใช้ค่ะ

Responses