comment

การอธิบายเข้าใจง่ายเนื้อหากระชับไม่น่าเบื่อ สไลด์ที่นำเสนอและตัวอย่างที่นำมาเป็นตัวอย่างสามารถเข้าใจได้ง่าบชัดเจน อาจารย์นำเสนอน่าได้น่าสนใจ น่าติดตาม ขอขอบคุณที่จัดทำอบรมณ์ดี ๆ ที่ให้สาระความรู้ด้วยนะคะ

Responses